10 درصد تخفیف
پوچ !
20 درصد تخفیف
پوچ !
30 درصد تخفیف
پوچ !
40 درصد تخفیف
پوچ !
تو شاید با چرخوندن این گردونه برنده 10 تا 40 درصد تخفیف باشی!

ایمیل و شماره موبایل خودتان را وارد و بر روی دکمه "بچرخ" بزنید تا شانستون رو امتحان کنید !

قوانین:

  • هر فرد فقط یکبار امکان چرخاندن گردونه را دارد
  • در صورت اشتباه بودن شماره موبایل کد تخفیف فعال نخواهد شد.

سفارش خود را ثبت کنید