عوارض نشستن طولانی مدت و تاثیر آن بر افزایش قد

نشستن طولانی مدت و تاثیر آن بر افزایش قد افراد

عوارض نشستن طولانی مدت و تاثیر آن بر افزایش قد و انجام کارهای بدون تحرک متاسفانه به یک رویه زندگی برای افراد تبدیل شده و افراد زیادی بدون دانستن عوارض نشستن طولانی مدت دچار عوارض گوناگون و کمردردهای شدید میشوند.که همه این موارد متاسفانه بر افزایش قد افراد تاثیر گزاشته و باعث کوتاه شدن قد […]

تاثیر بسکتبال بر افزایش قد کودکان و نوجوانان

تاثیر بسکتبال بر افزایش قد

به نظر شما آیا بسکتبال در افزایش قد کودکان و نوجوانان تاثیری دارد یا خیر؟ در این مقاله میخواهیم به تاثیر بسکتبال در افزایش قد افراد بپردازیم و این موضوع را از جواناب مختلف بررسی کنیم. عوامل گوناگون تاثیر بسکتبال در افزایش قد هورمون رشد به واسطه عوامل گوناگونی در بدن ایجاد میشود و عواملی […]

تاثیر گودی کمر در افزایش قد و روش درمان آن

تاثیر گودی کمر در افزایش قد

تاثیر گودی کمر در افزایش قد و روش درمان آن که در موارد بسیاری پس از درمان آن میتوانید مقدار قابل توجهی کوتاهی قد خود را جبران کنید. گودی کمر و افزایش قد دو موضوعی هستند که کاملا با هم رابطه مستقیم دارند . پس تا آخر این مقاله را مطالعه کنید تاثیر گودی کمر […]

تاثیر شنا در افزایش قد کودکان و بزرگسالان

تاثیر شنا بر افزایش قد

تاثیر شنا در افزایش قد کودکان و بزرگسالان موضوعی است که بسیار زیاد از تیم ما پرسیده میشود و تاثیر شنا بر قد موضوعی است که تاثیر آن ثابت شده حتی در کسانی که صفحات رشد آنها متوقف شده است. به نظر شما آیا شنا تاثیر در افزایش قد دارد ؟ خیلی از والدین نگران […]